Dne 29.5.2016 proběhly v naší ZKO zkoušky dle řádu NZŘ a IPO.